BSO


Buitenschoolse opvang

Als kindere4-13 jaarn 4 jaar geworden zijn gaan ze naar de basisschool. Vaak wordt hier door het kind reikhalzend naar uitgekeken. Dit is ook het moment dat het kind afscheid neemt van het kinderdagverblijf en zijn/haar plek desgewenst inneemt op de buitenschoolse opvang. Vaak afgekort naar BSO. Op alle locaties bieden we BSO aan.

Speel@home wil kinderen die op de BSO komen de vertrouwde plek geven die ze op de kinderopvang of thuis gewend waren. Als kinderen uit school komen moeten ze hun verhaal kwijt kunnen, even lekker kunnen uitrazen, spelen met vriendjes of lekker rustig lezen. Net als thuis. Die plek trachten onze pedagogische medewerkers hen ten allen tijde te bieden.

Wij bieden uitdagende activiteiten aan op de buitenschoolse opvang. Samen met de kinderen wordt er een uitdagend en stimulerend programma bedacht. Het kind mag zelf beslissen of het met de activiteit mee wil doen of niet.
Tevens worden er SpeelActief activiteiten aangeboden in de vorm van sport, kunst, spel etc. Naast lekker lummelen, spelen of activiteiten bedenken en uitvoeren is er ook aandacht voor het maken en of leren van meegebracht huiswerk.

Graag denken wij met u mee in uw wensen qua opvang. In overleg is er heel veel mogelijk. Wij halen kinderen van alle scholen in Steenwijk, Giethoorn en Wanneperveen op.


 • Wat is SpeelActief ?

  SpeelActief biedt BSO-kinderen (en eventueel wijkkinderen), naast de “gewone” activiteiten op hun eigen locatie, de mogelijkheid deel te kunnen nemen aan spannende, actieve en inspirerende activiteiten. Deze activiteiten worden in overleg met de locatie en naar de wensen en behoeften van de kinderen opgezet. Activiteiten van SpeelActief worden zowel intern als extern georganiseerd.
  De activiteiten van SpeelActief dienen bij te dragen aan optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 4-12 jaar. De activiteit stimuleert dat de kinderen:

  • hun talenten en interesses leren ontdekken en verder ontwikkelen;
  • samen spelen en daarbij plezier maken;
  • kennismaken met activiteiten die anders wellicht buiten hun gezichtsveld en bereik blijven;

  hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen (door o.a. samen spelen, competitief leren omgaan met elkaar, creativiteit e.d.).
  De activiteit moet laagdrempelig zijn, zowel in de vorm van het aanbod als wat betreft de prijs. De activiteit vindt plaats op of in de omgeving van een locatie van Speel@Home.

  Samenwerking

  SpeelActief biedt naschoolse activiteitenprogramma’s aan in samenwerking met externe partners; organisaties, lokale verenigingen en vakdocenten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Maar ook onze pedagogisch medewerkers zetten eigen kwaliteiten en specialiteiten in om activiteiten aan te bieden. Zo kunnen de kinderen kiezen uit een breed aanbod van activiteiten.

  Doel

  Het doel van SpeelActief is kinderen de mogelijkheid geven om op zoveel mogelijk verschillende gebieden hun interesse en talent te ontdekken en ontwikkelen. De activiteitenstructuur is een belangrijk onderdeel van ons pedagogisch beleid. Daardoor ontwikkelen de kinderen zich op een veelzijdige manier. Speel@Home biedt activiteiten aan gericht op onderstaande categorieën:

  • Sport en bewegen
  • Kunst en cultuur
  • Natuur
  • Techniek

 • Onze buitenschoolse opvang sluit volledig aan op het (continu)rooster van de basisschool van uw kind. U kunt er dus op vertrouwen dat we uw kind op tijd opvangen.
  We passen onze openingstijden hierop aan.

  Bij de buitenschoolse opvang heeft u de keuze tussen de volgende pakketten:

  Speel 52 weken opvang over het hele jaar.
  Speel 48 weken opvang over 48 weken.
  * U plant 4 vakantieweken in: 3 weken (aaneengesloten) in de vastgestelde zomervakantie van regio Noord en één week (aaneengesloten) in de reguliere kerstvakantie.
  Speel 40 weken opvang tijdens schoolweken.
  Speel in vakanties opvang tijdens vakanties.
  Speel flexibel flexibele opvang.

  Schoolweken afname
  – Korte middag: 3,5 uur
  – Lange middag: 6 uur

  Vakantie afname
  – Ochtend dagdeel van 7.30 uur tot 13.30 uur
  – Middag dagdeel van 12.00 uur tot 18.00 uur
  – Hele dag van 7.30 uur tot 18.00 uur

  De minimale afname per week tijdens schoolweken is een korte middag van 3,5 uur.
  De minimale afname per week tijdens vakanties is twee dagdelen of een hele dag
  Het is mogelijk om verlengde opvang af te nemen vanaf 6.30 uur of tot 19.00 uur.
  Voorschoolse opvang is alleen mogelijk in combinatie met een naschoolse opvang contract.

  Flexibele opvang
  De minimale afname per maand is 14 uur.
  Losse uren kunnen niet worden afgenomen. Het gaat altijd om een minimum van 3,5 aaneengesloten uren.  Tenzij er voorschoolse opvang wordt afgenomen, dan is het mogelijk om minimaal een uur af te nemen.
  Als uw kind in een maand boven het minimum aantal uren aanwezig is, dan factureren we de werkelijk afgenomen uren.

   

  Heeft u vragen? Neem dan contact op via het e-mail adres: info@speelathome.nl.

 •  

   BSO  Uurtarief
  Speel 52 weken  € 9,12
  Speel 48 weken  € 9,48
  Speel 40 weken € 9,91
  Speel flexibel  € 12,00

  Alle tarieven zijn inclusief eten, drinken en verzorgingsproducten.