Oudercommissie


In de Wet Kinderopvang is het adviesrecht van ouders geregeld vanuit het idee dat de ouders inspraak moeten hebben op een aantal fundamentele punten die voor ouders en kinderen van belang zijn. Speel@Home Kinderopvang vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van de kinderdagopvang waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Ook heeft de oudercommissie voor de eigen locatie adviesrechten ten aanzien van de kwaliteit. Tot slot behartigen ze de belangen van ouders van de kinderdagopvang bij de directie.

Gemiddeld komt de oudercommissie 1 keer per 2 maanden bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en punten die vanuit de ouders naar voren komen. Ook wordt advies gegeven over punten die door de leiding van de kinderopvang worden aangedragen. Verder helpt de oudercommissie bij het organiseren van o.a. ouderavonden.

Alle locaties hebben een eigen oudercommissie, zij behartigen de belangen van de locaties.