Gezonde kinderopvang


Speel@Home is een Gezonde kinderopvang!

gezonde kinderopvang

Voeding is een belangrijk deel van de zorg voor ‘onze’ kinderen. Wij vinden dat we als kinderopvang, naast het verlenen van goede zorg en het creëren van een veilige omgeving, ook in zekere mate de verantwoordelijkheid hebben voor het aanleren van gezonde eetgewoonten. We vinden het belangrijk om structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen.

Kinderen en jongeren leggen in hun jeugd namelijk een belangrijke basis voor hun toekomstige (on)gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen.

Daarom hebben we ons voedingsbeleid goed onder de loep genomen en aangepast. Hierbij gebruiken we adviezen en hulpmiddelen van het Voedingscentrum en Gezonde Kinderopvang. Wanneer je voornamelijk gezonde producten aanbiedt, wennen kinderen aan dit voedsel en werk je mee aan de basis voor gezonde eetgewoonten van kinderen.

Ons gezonde voedingsplan is voornamelijk bedoeld om een nieuw bewustzijn te ontwikkelen ten aanzien van gezonde voeding.

Jong geleerd is oud gedaan, en dat geldt zeker ook voor een gezonde leefstijl. Als professionals willen we graag het beste voor de kinderen en dat we als professionals ook de beste voeding voor een kind moeten aanbieden is ook heel belangrijk. We willen namelijk graag het goede voorbeeld geven.

Ons doel is dat kinderen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving waar medewerkers zelf het goede voorbeeld geven!

Speel@Home heeft een gecertificeerde coach Gezonde kinderopvang binnen de organisatie.

-Zij werkt aan een gezonde leefstijl binnen de organisatie.

-Zij is het aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen de organisatie

-Zij zorgt voor scholing van de medewerkers op de locatie.

-Zij borgt de gezonde leefstijl aan de hand van de aanpak van Gezonde Kinderopvang

-Zij biedt een gezonde, actieve en veilige omgeving en geeft zelf het gezonde voorbeeld.