BSO


Buitenschoolse opvang

Als kindere4-13 jaarn 4 jaar geworden zijn gaan ze naar de basisschool. Vaak wordt hier door het kind reikhalzend naar uitgekeken. Dit is ook het moment dat het kind afscheid neemt van het kinderdagverblijf en zijn/haar plek desgewenst inneemt op de buitenschoolse opvang. Vaak afgekort naar BSO. Op alle locaties bieden we BSO aan.

Speel@home wil kinderen die op de BSO komen de vertrouwde plek geven die ze op de kinderopvang of thuis gewend waren. Als kinderen uit school komen moeten ze hun verhaal kwijt kunnen, even lekker kunnen uitrazen, spelen met vriendjes of lekker rustig lezen. Net als thuis. Die plek trachten onze pedagogische medewerkers hen ten allen tijde te bieden.

Wij bieden uitdagende activiteiten aan op de buitenschoolse opvang. Samen met de kinderen wordt er een uitdagend en stimulerend programma bedacht. Het kind mag zelf beslissen of het met de activiteit mee wil doen of niet.
Tevens worden er SpeelActief activiteiten aangeboden in de vorm van sport, kunst, spel etc. Naast lekker lummelen, spelen of activiteiten bedenken en uitvoeren is er ook aandacht voor het maken en of leren van meegebracht huiswerk.

Graag denken wij met u mee in uw wensen qua opvang. In overleg is er heel veel mogelijk. Wij halen kinderen van alle scholen in Steenwijk, Giethoorn en Wanneperveen op.


 • Wat is SpeelActief ?

  SpeelActief biedt BSO-kinderen (en eventueel wijkkinderen), naast de “gewone” activiteiten op hun eigen locatie, de mogelijkheid deel te kunnen nemen aan spannende, actieve en inspirerende activiteiten. Deze activiteiten worden in overleg met de locatie en naar de wensen en behoeften van de kinderen opgezet. Activiteiten van SpeelActief worden zowel intern als extern georganiseerd.
  De activiteiten van SpeelActief dienen bij te dragen aan optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 4-12 jaar. De activiteit stimuleert dat de kinderen:

  • hun talenten en interesses leren ontdekken en verder ontwikkelen;
  • samen spelen en daarbij plezier maken;
  • kennismaken met activiteiten die anders wellicht buiten hun gezichtsveld en bereik blijven;

  hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen (door o.a. samen spelen, competitief leren omgaan met elkaar, creativiteit e.d.).
  De activiteit moet laagdrempelig zijn, zowel in de vorm van het aanbod als wat betreft de prijs. De activiteit vindt plaats op of in de omgeving van een locatie van Speel@Home.

  Samenwerking

  SpeelActief biedt naschoolse activiteitenprogramma’s aan in samenwerking met externe partners; organisaties, lokale verenigingen en vakdocenten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Maar ook onze pedagogisch medewerkers zetten eigen kwaliteiten en specialiteiten in om activiteiten aan te bieden. Zo kunnen de kinderen kiezen uit een breed aanbod van activiteiten.

  Doel

  Het doel van SpeelActief is kinderen de mogelijkheid geven om op zoveel mogelijk verschillende gebieden hun interesse en talent te ontdekken en ontwikkelen. De activiteitenstructuur is een belangrijk onderdeel van ons pedagogisch beleid. Daardoor ontwikkelen de kinderen zich op een veelzijdige manier. Speel@Home biedt activiteiten aan gericht op onderstaande categorieën:

  • Sport en bewegen
  • Kunst en cultuur
  • Natuur
  • Techniek


 • De buitenschoolse opvang is elke schooldag geopend van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12.00 tot 18.00 uur.
  Tijdens de schoolvakanties en tijdens schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.30 tot 18.00 uur.
  Het is mogelijk om verlengde opvang af te nemen vanaf 6.30 uur of tot 19.30 uur.

  Basis en uurafname

  De minimale afname per week is een basismiddag van 3,5 uur. Dit kan zijn:
  Van 12.00 uur tot 15.30 uur van 14.00 tot 17.30, van 14.30 tot 18.00 uur of van 15.00 tot 18.30 uur. U kunt de basismiddag verlengen per half uur tot 18.30 uur. Dit i.v.m. de verschillende continuroosters binnen het basisonderwijs. Wij sluiten als kinderopvang organisatie hier graag op aan.

  Voorschoolse opvang is alleen mogelijk in combinatie met een naschoolse opvang contract.

  U heeft bij de BSO de keuze voor een contract van 52, 48 of 40 weken.
  Bij een 52 weken pakket heeft u het hele jaar door opvang.
  Bij een 48 weken contract kunt u de vier vakantieweken inplannen: 3 weken (aaneengesloten) in de vastgestelde zomervakantie van regio Noord en één week (aaneengesloten) in de reguliere kerstvakantie.
  Heeft u alleen in de schoolweken buitenschoolse opvang nodig? Dan kunt u kiezen voor een 40 weken contract. Dit pakket biedt gedurende de 40 schoolweken opvang voor uw kind.

  De BSO contracten bieden vele extra services; opvang op schoolvrije dagen en de mogelijkheid om onbeperkt te ruilen van dagdelen.

  Vakantie opvang

  U kunt in overleg een vakantiecontract voor een aantal weken per jaar afsluiten. U betaalt hiervoor een bedrag per maand.

  Flexibele opvang

  Heeft u flexibele opvang nodig? Neem dan contact op via het e-mail adres: info@speelathome.nl.
  De minimale afname per week is een basismiddag van 3,5 uur.

 •  

   BSO  Uurtarief
   BSO 52 weken  € 6,73
   BSO 48 weken  € 7,14
   BSO 40 weken  € 7,45
   Voorschoolse opvang  € 7,45
   Vakantie opvang  € 7,45
   Flexibele opvang  € 8,18

  Alle tarieven zijn inclusief eten, drinken en verzorgingsproducten.