Peuteropvang


Peuteropvang

De p2-4 jaareuteropvang is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Zij komen hier in contact met leeftijdsgenootjes en spelenderwijs worden ze voorbereid op de basisschool. Op alle locaties hebben we een peuteraanbod.

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Net als thuis zetten ze er belangrijke stappen in hun ontwikkeling. Ze leren leeftijdgenootjes kennen en andere volwassenen. Ze kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar ook met zand, expressie, beweging en taal. Ze zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf. De peuteropvang biedt uw kind een goede voorbereiding op de basisschool.

Op onze peuteropvang wordt gewerkt met de methode Piramide, dit is een Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit programma bereidt peuters goed voor op de basisschool. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot.
VVE wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers die zijn gespecialiseerd in het leerproces en de ontwikkeling van jonge kinderen.
Wij hebben nauwe contacten met alle basisscholen. Dit is immers belangrijk, wij bereiden uw peuter voor op de basisschool. Door goed in contact te staan met de basisscholen omringen we uw peuter met de beste zorg en begeleiding door middel van een warme overdracht.

Wist u dat u onze peuteropvang goed kunt combineren met onze dagopvang? Heeft u net wat meer opvang nodig dan de uren van de peuteropvang? Wij denken graag met u mee over een passende oplossing. Het bieden van maatwerk is onze kracht.
Heeft u bijvoorbeeld opvang nodig van 7.30 uur tot 13.00 uur? Dan is dat mogelijk. U kunt uw peuter gerust om 7.30 uur bij ons brengen, waarna het geniet van de peuteropvang. Na de peuteropvang eet uw peuter gezellig met ons mee.
Het is ook mogelijk om verlengde opvang tot 18.00 uur af te nemen in combinatie met peuteropvang. Vraag naar de mogelijkheden.

Wat bieden wij:

-Kwalitatief goede peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar
-Een stimulerende en inspirerende plek voor kinderen.
-Een vertrouwde, veilige en warme omgeving waar kinderen zichzelf mogen zijn.
-Een plek waar kinderen hun talenten mogen ontwikkelen.
-Voorschoolse- en Vroegschoolse educatie met de Piramide methode.
-Goede voorbereiding op de basisschool.
-Uitdagende programma’s en ontwikkelingsgericht werken.
-Een plek waar kinderen andere leeftijdsgenootjes ontmoeten.
-Peuteropvang inclusief eten, drinken, luiers en verzorgingsproducten!

Financiering peuteropvang

Alle ouders betalen voor de peuteropvang een ouderbijdrage. De hoogte is afhankelijk van het inkomen. Ouders die beiden werken, studeren, een traject via de gemeente volgen of inburgeren kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst via de website  www.belastingdienst.nl. Peuteropvang valt onder de categorie dagopvang (opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar).
Bent u kostwinner en heeft u dus geen recht op kinderopvangtoeslag, dan wordt die toeslag door de gemeente Steenwijkerland betaald. De hoogte van deze toeslag hangt af van uw inkomen. De gemeente hanteert hiervoor dezelfde tabel als de belastingdienst. U betaalt dan nog wel een ouderbijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomsten.
Om de hoogte van de ouderbijdrage te kunnen bepalen, hebben we van u een inkomensverklaring nodig. Deze kunt u via de website van de belastingdienst opvragen. Let op; we hebben van beide ouders een inkomensverklaring nodig om de hoogte van de ouderbijdrage vast te kunnen stellen! Deze verklaring levert u in en aan de hand daarvan wordt de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage van de gemeente berekend. Het overige deel betaalt u zelf als ouderbijdrage.

Kinderen zonder VVE indicatie hebben recht op 7 uur peuteropvang in de week; 2 x 3,5 uur.
Kinderen met een VVE-indicatie hebben naast de 7 uur ook nog recht op 9 uur peuteraanbod in de week erbij, in totaal 16 uur in de week. Die extra 9 uren worden bekostigd door de gemeente en is kosteloos voor ouders. Hier betalen ouders geen eigen bijdrage over.

De gemeente Steenwijkerland heeft een belangrijke opdracht m.b.t. VVE en investeert hierin.

Openingstijden

De peuteropvang is in de schoolweken, 40 weken in het jaar open. Het tarief valt onder het contract Speel 40 weken.
De minimale afname per week: twee dagdelen van 8.30 uur tot 12.00 uur. U kunt ook meerdere dagdelen afnemen.
Peuteropvang is mogelijk in combinatie met kinderdagverblijf af te nemen. Verlenging tot 8.30 uur en verlenging vanaf 12.00 uur is mogelijk. Ook kunt u vakantieopvang erbij afnemen.
Alle combinaties zijn mogelijk!

Tarief

Speel 40 weken       € 10,86

Het tarief is inclusief eten, drinken en verzorgingsproducten.

Heeft u een contract voor het kinderdagverblijf en neemt u in combinatie peuteropvang af, dan wordt het uurtarief van het kinderdagverblijf berekend voor de peuteropvang.
Voorbeeld: U heeft een 52 weken contract voor het kinderdagverblijf en neemt daarnaast peuteropvang af. Dan wordt het uurtarief van € 8,17 berekend voor de peuteropvang.