KDV


Kinderdagverblijf

Op onze kinderdagverblijven bieden wij opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.0-4jaar

Op de locatie Watervilla werken we met horizontale groepen: een baby/dreumes groep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar).
Op de locaties Regenboogvilla, Spettervilla en Zuidwestervilla werken we met verticale groepen 0-4 jaar.

Wij willen een verlengstuk zijn van de belangrijkste leefomgeving van uw kind, namelijk thuis.

Een omgeving waar kinderen zich in de eerste plaats veilig moeten voelen, zowel bij de pedagogische medewerker, als op de groep zelf. Daarnaast willen we een omgeving zijn die is afgestemd op de ontwikkeling van het kind.

Vertrouwde relaties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zijn het hart van ons pedagogisch handelen, het is de basis van emotionele veiligheid.

Uw kind krijgt naast veiligheid ook alle gelegenheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en op te groeien tot een individu dat zelfstandig kan functioneren. Hierbij vinden wij het belangrijk goed naar het unieke kind zelf te kijken en te zien wat het nodig is. Elk mens/kind is immers uniek.

Iedere locatie is uniek, biedt professionele begeleiding voor uw kind en werkt met een eigen groepsindeling. Kinderen van verschillende leeftijden (verticale groep) spelen samen in diverse groepsruimten. Deze ruimten zijn afgestemd op de leeftijd en wensen van de kinderen. Omdat de ruimten en materialen zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling wordt er veel aandacht besteed aan de inrichting van de binnenruimten van onze kinderdagverblijven.

Op onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met de methode Piramide, dit is een Voor- en Vroegschoolse educatie. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot.

Ook wordt er gewerkt met een duidelijke dagindeling, waarbij eten, drinken, spelen en slapen centraal staan. Bij Speel@Home Kinderopvang hoeft u als ouder geen voeding en luiers mee te nemen.

 

Graag denken wij met u mee in uw wensen qua opvang. In overleg is er heel veel mogelijk. • Op het kinderdagverblijf maken wij gebruik van de methode Piramide.

  Piramide is een educatieve methode om spelenderwijs te leren voor kinderen tussen 0 en 7 jaar. De methode biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving. Door een slimme combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpen de pedagogisch medewerkers uw zoon of dochter grip te krijgen op de wereld.

  Piramide ondersteunt de pedagogisch medewerkers om aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden: verstandelijk, emotioneel, motorisch en creatief. Kinderen leren hoe zij prettig met anderen kunnen omgaan, plezier hebben in spel en zij worden gestimuleerd om te tekenen, sporten en muziek te maken. Er is specifieke aandacht voor de taalontwikkeling, de beginnende rekenontwikkeling en het ‘zelfstandig leren’.

  De pedagogisch medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrij spel staat bij Piramide centraal. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat: de bouwhoek, huishoek, taalhoek, denkhoek of misschien toch de kunsthoek. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker om een keuze te maken en vastgelopen spel weer op gang te brengen door mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen.

  Piramide is opgebouwd rond projecten. De pedagogisch medewerkers maken dagelijks gebruik van de projectboeken welke boordevol staat met ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de speelhoeken. Jaarlijks wordt in de groepen gewerkt met het Welkomprogramma. Hierin raken de kinderen vertrouwd met alle regels en rituelen van een groep en leren ze dat alle spelmaterialen in een groep een vaste plek hebben. Dit programma geeft de kinderen houvast en een veilig gevoel in de groep. Daarna volgen projecten met thema’s als Mensen, Eten en drinken, Huis, Verkeer, Lente en Kunst. Deze projectthema’s komen ieder jaar terug, maar telkens op een hoger niveau. De kinderen zijn 4-6 weken bezig met een project.


 • Het kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van 7.30 tot 18.00 uur.
  Het is mogelijk om verlengde opvang af te nemen vanaf 6.30 uur of tot 18.30 uur.

  Basis en uurafname

  De minimale afname per week is een dagdeel van 6 uur; van 7.30 uur tot 13.30 uur of van 12.00 uur tot 18.00 uur. U kunt dit dagdeel maximaal verlengen met 1,5 uur. Heeft u meer verlenging nodig, dan neemt u een hele dag af van 7.30 uur tot 18.00 uur.

  De minimale afname per week is een dagdeel van 6 uur; van 7.30 uur tot 13.30 uur of van 12.00 uur tot 18.00 uur.
  U kunt dit dagdeel maximaal verlengen met 1,5 uur. Heeft u meer verlenging nodig, dan neemt u een hele dag af van 7.30 uur tot 18.00 uur.

  Bij het kinderdagverblijf heeft u de keuze tussen een 52, 48 of 40 weken contract.
  Bij een 52 weken contract heeft u het hele jaar door opvang.
  Bij een 48 weken contract kunt u vier vakantieweken inplannen: 3 weken (aaneengesloten) in de vastgestelde zomervakantie van regio Noord en één week (aaneengesloten) in de reguliere kerstvakantie.
  Heeft u alleen in de schoolweken kinderopvang nodig? Dan kunt u kiezen voor een 40 weken contract. Dit contract biedt gedurende de 40 schoolweken opvang voor uw kind.

  De KDV contracten bieden als extra service de mogelijkheid om onbeperkt te ruilen van dagdelen.

  Flexibele opvang

  Heeft u flexibele opvang nodig? Neem dan contact op via het email-adres: info@speelathome.nl.
  De minimale afname per week is een dagdeel van 7.30 uur tot 13.30 uur of van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 • KDV Uurtarief
  KDV 52 weken € 7,04
  KDV 48 weken € 7,45
  KDV 40 weken € 7,76
  Flexibele opvang € 8,18

  Alle tarieven zijn inclusief eten, drinken, luiers en verzorgingsproducten.