KDV


Kinderdagverblijf

Op onze kinderdagverblijven bieden wij opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.0-4jaar

Op de locatie Watervilla werken we met horizontale groepen: een baby/dreumes groep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar).
Op de locaties Regenboogvilla, Spettervilla en Zuidwestervilla werken we met verticale groepen 0-4 jaar.

Wij willen een verlengstuk zijn van de belangrijkste leefomgeving van uw kind, namelijk thuis.

Een omgeving waar kinderen zich in de eerste plaats veilig moeten voelen, zowel bij de pedagogische medewerker, als op de groep zelf. Daarnaast willen we een omgeving zijn die is afgestemd op de ontwikkeling van het kind.

Vertrouwde relaties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zijn het hart van ons pedagogisch handelen, het is de basis van emotionele veiligheid.

Uw kind krijgt naast veiligheid ook alle gelegenheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en op te groeien tot een individu dat zelfstandig kan functioneren. Hierbij vinden wij het belangrijk goed naar het unieke kind zelf te kijken en te zien wat het nodig is. Elk mens/kind is immers uniek.

Iedere locatie is uniek, biedt professionele begeleiding voor uw kind en werkt met een eigen groepsindeling. Kinderen van verschillende leeftijden (verticale groep) spelen samen in diverse groepsruimten. Deze ruimten zijn afgestemd op de leeftijd en wensen van de kinderen. Omdat de ruimten en materialen zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling wordt er veel aandacht besteed aan de inrichting van de binnenruimten van onze kinderdagverblijven.

Op onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met de methode Piramide, dit is een Voor- en Vroegschoolse educatie. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot.

Ook wordt er gewerkt met een duidelijke dagindeling, waarbij eten, drinken, spelen en slapen centraal staan. Bij Speel@Home Kinderopvang hoeft u als ouder geen voeding en luiers mee te nemen.

 

Graag denken wij met u mee in uw wensen qua opvang. In overleg is er heel veel mogelijk. • Op het kinderdagverblijf maken wij gebruik van de methode Piramide.

  Piramide is een educatieve methode om spelenderwijs te leren voor kinderen tussen 0 en 7 jaar. De methode biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving. Door een slimme combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpen de pedagogisch medewerkers uw zoon of dochter grip te krijgen op de wereld.

  Piramide ondersteunt de pedagogisch medewerkers om aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden: verstandelijk, emotioneel, motorisch en creatief. Kinderen leren hoe zij prettig met anderen kunnen omgaan, plezier hebben in spel en zij worden gestimuleerd om te tekenen, sporten en muziek te maken. Er is specifieke aandacht voor de taalontwikkeling, de beginnende rekenontwikkeling en het ‘zelfstandig leren’.

  De pedagogisch medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrij spel staat bij Piramide centraal. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat: de bouwhoek, huishoek, taalhoek, denkhoek of misschien toch de kunsthoek. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker om een keuze te maken en vastgelopen spel weer op gang te brengen door mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen.

  Piramide is opgebouwd rond projecten. De pedagogisch medewerkers maken dagelijks gebruik van de projectboeken welke boordevol staat met ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de speelhoeken. Jaarlijks wordt in de groepen gewerkt met het Welkomprogramma. Hierin raken de kinderen vertrouwd met alle regels en rituelen van een groep en leren ze dat alle spelmaterialen in een groep een vaste plek hebben. Dit programma geeft de kinderen houvast en een veilig gevoel in de groep. Daarna volgen projecten met thema’s als Mensen, Eten en drinken, Huis, Verkeer, Lente en Kunst. Deze projectthema’s komen ieder jaar terug, maar telkens op een hoger niveau. De kinderen zijn 4-6 weken bezig met een project.

 • Het kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur.

  Bij het kinderdagverblijf heeft u de keuze tussen de volgende pakketten:
  Speel 52 weken opvang over het hele jaar.
  Speel 48 weken opvang over 48 weken.
  * U plant vier vakantieweken in: 3 weken (aaneengesloten) in de vastgestelde zomervakantie van regio Noord en één week (aaneengesloten) in de reguliere kerstvakantie.
  Speel 40 weken opvang tijdens schoolweken.
  Speel flexibel flexibele opvang.

  Afname
  – Ochtend dagdeel van 7.30 uur tot 13.30 uur
  – Middag dagdeel van 12.00 uur tot 18.00 uur
  – Hele dag van 7.30 uur tot 18.00 uur

  De minimale afname per week is twee dagdelen of een hele dag.
  Het is mogelijk om verlengde opvang af te nemen vanaf 6.30 uur of tot 19.00 uur.

  Flexibele opvang
  De minimale afname per maand is 42 uur.
  Losse uren kunnen niet worden afgenomen. Het gaat altijd om een minimum van 3 aaneengesloten uren.
  Als uw kind in een maand boven het minimum aantal uren aanwezig is, dan factureren we de werkelijk afgenomen uren.

   

  Heeft u vragen? Neem dan contact op via het email-adres: info@speelathome.nl.

 • KDV Uurtarief
  Speel 52 weken € 10,25
  Speel 48 weken € 10,37
  Speel 40 weken € 10,86
  Speel flexibel € 12,00

  Alle tarieven zijn inclusief eten, drinken, luiers en verzorgingsproducten.