Missie en visie


Missie

Speel@Home stelt zich ten doel een veilige en warme omgeving te bieden aan kinderen op momenten dat ouders of verzorgers niet thuis zijn. Omdat wij vinden dat ieder kind een plek verdient, waar het volkomen zichzelf kan en mag zijn. Daarom zullen wij altijd kijken naar dat wat uit het kind zelf komt. Wij willen het mooiste in het kind naar boven halen. Nooit door voor te zeggen, maar altijd door te stimuleren en te inspireren.

Speel@Home wil die veilige plek ook bieden aan haar medewerkers. Door goed te kijken naar de unieke talenten die elke medewerker bezit en daar gebruik van te maken willen wij een prettige, uitdagende, maar ook verantwoordelijke werkplek creƫren. Dit kan alleen wanneer je volkomen jezelf bent en mag zijn.

Visie

Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op een visie, een visie op mens zijn, op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden en ontwikkelen. Speel@Home is een opvang midden in de samenleving. Een opvang die verder gaat dan de vier muren van de vestigingen. Wij willen ons naar buiten richten en samenwerken met allerlei instellingen, instanties en bedrijven.