Watervilla


Watervilla Speel@homeSpeel@Home biedt kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang in de Watervilla. Een totaal aanbod!

Het is een bijzonder, uniek en mooi pand, dat in 2003 gebouwd is voor de kinderopvang, gelegen in de wijk Woldmeenthe. Het is ingericht volgens alle veiligheidseisen.
De Watervilla heeft een warme uitstraling, de kinderopvang en buitenschoolse opvang is huiselijk en gezellig. De ruimtes zijn licht en sfeervol ingericht. Tevens is er een verrassende centrale hal.
Iedere groepsruimte sluit aan op de buitenruimte, waar naar hartenlust gespeeld kan worden in de zandbak of met het buitenspelmateriaal.

U bent van harte welkom om er een kijkje te komen nemen!

De locatie ligt dicht bij de snelweg, ideaal voor ouders die richting Meppel/Zwolle en Heerenveen gaan. Ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar kunnen hun kinderen naar de Watervilla brengen. Op deze manier hoeven ouders met meerdere kinderen niet naar twee verschillende locaties om hun kinderen op te halen. Broertjes en zusjes zien elkaar en dat is voor de kinderen erg vertrouwd. Wij dragen er zorg voor dat bso kinderen naar scholen worden gebracht en weer op worden gehaald. Onze eigen medewerkers halen de kinderen per vervoer op en brengen ze naar alle scholen uit de omgeving.

De Watervilla wordt geleid door een enthousiast team van gedreven medewerkers met hart en oog voor ieder kind. De leeftijd varieert van jong tot oud, een samenstelling die zeer verrijkend is. De pedagogisch medewerkers waarderen ouders en kinderen en laten hen in hun waarde. Ze stellen het kind centraal! In de kinderopvang leren kinderen zichzelf en de wereld ontdekken. Het is daarom ook een taak van de medewerkers om de ontwikkeling van de kinderen goed te begeleiden en te steunen. Zij moeten ervoor zorgen dat het aanbod voor de kinderen van goede kwaliteit is en blijft. Dat vraagt voortdurend om onderhoud van het pedagogisch denken en handelen.
Op de Watervilla werken we met de Rekentool Kinderopvang. De tool is gebaseerd op de afspraken in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Aan de hand van deze rekentool kan op eenvoudige wijze berekend worden hoeveel beroepskrachten er ten minste nodig zijn in verhouding tot het aantal opgevangen kinderen: www.1ratio.nl

Peuteropvang

Op de Watervilla bieden wij peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar.

De peuteropvang is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Zij komen hier in contact met leeftijdsgenootjes en spelenderwijs worden ze voorbereid op de basisschool.

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Net als thuis zetten ze er belangrijke stappen in hun ontwikkeling. Ze leren leeftijdgenootjes kennen en andere volwassenen. Ze kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar ook met zand, expressie, beweging en taal. Ze zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf. De peuteropvang biedt uw kind een goede voorbereiding op de basisschool.

Op onze peuteropvang wordt gewerkt met de methode Piramide, dit is een Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit programma bereidt peuters goed voor op de basisschool. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot.
VVE wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers die zijn gespecialiseerd in het leerproces en de ontwikkeling van jonge kinderen.
Wij hebben nauwe contacten met alle basisscholen. Dit is immers belangrijk, wij bereiden uw peuter voor op de basisschool. Door goed in contact te staan met de basisscholen omringen we uw peuter met de beste zorg en begeleiding door middel van een warme overdracht.

Wist u dat u onze peuteropvang goed kunt combineren met onze dagopvang? Heeft u net wat meer opvang nodig dan de uren van de peuteropvang? Wij denken graag met u mee over een passende oplossing. Het bieden van maatwerk is onze kracht.
Heeft u bijvoorbeeld opvang nodig van 7.30 uur tot 13.00 uur? Dan is dat mogelijk. U kunt uw peuter gerust om 7.30 uur bij ons brengen, waarna het geniet van de peuteropvang. Na de peuteropvang eet uw peuter gezellig met ons mee.
Het is ook mogelijk om verlengde opvang tot 18.00 uur af te nemen in combinatie met peuteropvang. Vraag naar de mogelijkheden.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf op de Watervilla bestaat uit een baby/dreumes groep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar).

Elke groep beschikt over een eigen groepsruimte, een aparte verschoonruimte en meerdere slaapkamers en biedt opvang voor 11 – 14 kinderen. De ochtend staat natuurlijk in het teken van het brengen van de kinderen, waar een overdracht plaatsvindt met één van onze pedagogisch medewerkers.

Vervolgens starten wij op beide groepen met het programma van de dag, welke deels wordt afgestemd op het thema, waarmee wij op dat moment werken. Gedurende de dag vinden verschillende eet- en drinkmomenten plaats, waarbij gezonde voeding centraal staat. Daarnaast vormen slapen, vrij spelen en activiteiten een belangrijk onderdeel van de dag. Voor baby’s geldt hun eigen slaap- en drinkritme, waaraan wij ons vanzelfsprekend aanpassen.
Ook aan buiten spelen wordt veel aandacht besteed. Kinderen kunnen tijdens het buiten spelen rennen, balanceren, bouwen en schreeuwen, maar ook stilte ervaren. Zintuigen worden gestimuleerd door het buiten zijn. Een keer vallen of vies worden mag, dit hoort ook bij lerend spelen.

Aan het eind van de dag worden de kinderen weer opgehaald, waarbij er wederom tijd is voor een overdracht. Bij de Watervilla zullen ouders en kinderen zich snel thuis voelen.
Onze tarieven zijn inclusief standaard voeding, verzorgingsproducten en activiteiten.

 • Wij hebben op onze locatie Watervilla een aparte groep ingericht, alleen voor de allerkleinsten (vanaf 6 weken). In de baby/dreumesgroep kunnen maximaal 11 kinderen verblijven waarbij zij afhankelijk van de groepsgrootte door twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers opgevangen worden.

  De babygroep biedt een omgeving met rust en regelmaat, volgens het ritme dat uw baby nodig heeft. In de babyvriendelijke ruimte kunnen ze nieuwsgierig en in eigen tempo de omgeving verkennen.
  Dat betekent het eerste jaar dus vooral veel slapen en op vaste tijden eten. Zodra uw baby er aan toe is, krijgt het ritme van de groep steeds meer invloed. Wel blijft de regelmaat, met vaste rituelen als afscheid nemen, samen fruit eten, voorlezen of zingen en lekker even naar buiten.

  Rust, ritme en herhaling ontwikkelen bij een baby veiligheid en zelfvertrouwen. Hierdoor kan de baby zich ongestoord ontwikkelen. Zo kan het in nieuwsgierigheid de wereld om zich heen verkennen, ontdekkingen doen, vaardigheden oefenen, indrukken opdoen en verwerken. In deze ongestoorde sfeer van rust kan het kind zijn eigen ik ontdekken.

  Bij Speel@Home hebben wij uitdagend speelgoed, afgestemd op de leeftijd van de baby’s . Verder bieden wij allerlei uitdagende activiteiten aan. Deze zijn aangepast aan de belevingswereld en behoeften van uw kind. Zo ontstaat er een mooie mix van spelen, uitdagen, leren en ontspannen.
  Een vaste volgorde, een vaste dagindeling en vaste gewoonten geven de baby veel steun, houvast en herkenning. Dit ritme is voor elke baby verschillend. Ritme geeft een kind de steun om zichzelf goed te ontwikkelen. In uw thuissituatie bent u degene die rust, ritme en regelmaat brengt. Bij Speel@Home is de dag bij voorkeur opgebouwd volgens een vast ritme dat is afgestemd op uw thuissituatie. Door herhaling van de handelingen ontstaat herkenning, houvast en vertrouwen bij het kind.

  De babygroep heeft een hogere kwaliteit vanaf 1 januari 2019. Niet alleen de ratio wordt aangepast, maar ook het vaste gezichtencriterium wordt aangescherpt. Eén van de maatregelen is dat baby’s maximaal twee vaste gezichten mogen zien.

  Belangrijkste punten op een rij:
  • Rust en structuur bieden voor de kinderen.
  • Een ruimte, ingericht met speelgoed en materialen, die afgestemd is op de leeftijd van de kinderen.
  • Activiteiten die afgestemd zijn aan de belevingswereld en behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen.
  • Baby’s en peuters in hun eigen ruimte in eigen tempo laten ontwikkelen.
  • Kinderen uitdagen tot spel en ontdekken met materialen die passen bij de leeftijdsgroep.
  • Veel individuele aandacht voor de baby’s tijdens verschonen, fles geven, naar bed brengen enz.

  Overgang van baby/dreumes naar peutergroep
  Aan de overgangsfase zullen wij veel tijd besteden. Omdat de dreumes van te voren op bezoek zal gaan op de peutergroep, zal de overgang naar deze groep niet meer zo spannend zijn voor hem/haar. Natuurlijk begeleiden we de echte overgang goed door een vaste begeleider de eerste paar keer even mee te laten gaan. Dat is een veilig gevoel voor het kind en voor u als ouder.
  Op de peutergroep is de ruimte zo ingericht dat kinderen veel zelf kunnen doen. Als kinderen deze gelegenheid krijgen zijn ze veel meer betrokken bij de materialen en de gebeurtenissen. Wij stimuleren zelfstandigheid bij kinderen, bijv. om zelf brood te smeren en om zelf drinken in te schenken.
  De materialen zijn uitdagend en past bij de leeftijd van de kinderen.
  Wij zorgen dat wij goed naar de kinderen kijken en aansluiten bij de interesses die zij hebben.

 • De peutergroep is speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op de peutergroep kunnen maximaal 14 kinderen opgevangen worden met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

  De peutergroep is bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar die doorstromen vanuit de baby/dreumes groep maar ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom!

  In de peutergroep beleven kinderen veel plezier door met leeftijdsgenootjes te spelen. We hebben veel aandacht voor de processen in de groep en zorgen voor een sfeer waarin kinderen gestimuleerd worden in hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.

  De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen. Ze krijgen inzicht in de sociale gevolgen van hun handelen. Ze snappen de consequenties en leren daar rekening mee te houden. Maar bovenal samen spelen is plezier. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

  De gezamenlijke momenten op de dag zijn voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling van de groep als geheel. De kinderen krijgen vanuit deze gezamenlijke sfeer ook begrippen aangeleerd op het gebied van regels en gewoontevorming zoals: tafelmanieren (bijvoorbeeld blijven zitten tot iedereen klaar is), hygiëne (handen wassen) en omgangsregels (rekening leren houden met andere, kinderen in de groep). Kinderen vinden de dagelijkse activiteiten heel plezierig en ze geven een band tussen de kinderen onderling en de kinderen als groep met de leiding. Het leren functioneren in een groep is belangrijk voor het functioneren later op de basisschool en in de maatschappij.

  De vrolijke, veilige groepsruimte leent zich uitstekend voor knutselen, een verhaaltje voorlezen en fantasie- en rollenspel. Ook is er de gelegenheid voor de kleine peuters om een middagdutje te doen

  Iedere dag buiten spelen is ons streven! Als het weer het toelaat, stimuleren wij de peuters om buiten te spelen. De buitenruimte biedt zowel schaduw als zon, waardoor het fijn en veilig buitenspelen is. We hebben ook leuke uitjes naar de kinderboerderij, de speeltuin, het bos etc.

  Op onze peuteropvang wordt gewerkt met de methode Piramide, dit is een Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit programma bereidt peuters goed voor op de basisschool. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot.
  VVE wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers die zijn gespecialiseerd in het leerproces en de ontwikkeling van jonge kinderen.
  Wij hebben nauwe contacten met alle basisscholen. Dit is immers belangrijk, wij bereiden uw peuter voor op de basisschool. Door goed in contact te staan met de basisscholen omringen we uw peuter met de beste zorg en begeleiding door middel van een warme overdracht.

  Belangrijkste punten op een rij:
  -Kwalitatief goede peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  -Een stimulerende en inspirerende plek voor kinderen.
  -Een vertrouwde, veilige en warme omgeving waar kinderen zichzelf mogen zijn.
  -Een plek waar kinderen hun talenten mogen ontwikkelen.
  -Voorschoolse- en Vroegschoolse educatie met de Piramide methode.
  -Goede voorbereiding op de basisschool.
  -Uitdagende programma’s en ontwikkelingsgericht werken.
  -Een plek waar kinderen andere leeftijdsgenootjes ontmoeten.
  -Iedere dag naar buiten.

  Overgang van peutergroep naar de BSO
  Aan de overgangsfase zullen wij veel tijd besteden als een kind 4 jaar wordt. Omdat de peuter van te voren op bezoek zal gaan op de BSO, zal de overgang naar deze groep niet meer zo spannend zijn voor hem/haar. Natuurlijk begeleiden we de echte overgang goed door een vaste begeleider de eerste paar keer even mee te laten gaan. Dat is een veilig gevoel voor het kind en voor u als ouder.
  Op de BSO is de ruimte zo ingericht dat het uitdagend is voor kinderen vanaf 4 jaar. De materialen zijn uitdagend en past bij de leeftijd van de kinderen.
  Wij zorgen dat wij goed naar de kinderen kijken en aansluiten bij de interesses die zij hebben.

Buitenschoolse opvang

Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn van harte welkom bij de Watervilla. De BSO bestaat uit twee BSO groepen en biedt in totaal 40 kindplaatsen. De BSO heeft 2 grote uitdagende ruimten waar de kinderen kunnen spelen, bakken, knutselen, ravotten en natuurlijk spelen in de buitenruimte. Op deze groepen worden de kinderen na schooltijd ontvangen met fruit, drinken en een cracker. Kinderen die om 12.00 uur op de BSO komen krijgen een broodmaaltijd aangeboden.
Kinderen in de basisschoolleeftijd vragen andere opvang dan baby’s en peuters. Anders qua opvangtijden, maar ook qua activiteiten en overige invulling van de dag.
De buitenschoolse opvang van Speel@Home bestaat uit voor- en naschoolse opvang. Op de BSO is er volop ruimte om te ontspannen en te spelen met leeftijdsgenoten. Wij bieden uitdagende activiteiten aan op de buitenschoolse opvang. Samen met de kinderen wordt er een uitdagend en stimulerend programma bedacht. Het kind mag zelf beslissen of het met de activiteit mee wil doen of niet. In het kader van kinderparticipatie worden er een aantal keer per jaar kindervergaderingen georganiseerd. De behoeften qua spelen, materialen en uitdagingen verschillen per leeftijdsgroep. Door de kinderparticipatie wordt hier veel aandacht aan besteed en proberen wij hier zoveel mogelijk op in te spelen.

Kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar worden op een andere manier benaderd dan kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar (8 PLUS) . Zij zijn al veel zelfstandiger, willen meer uitgedaagd worden en krijgen dan ook meer verantwoordelijkheid. Zo blijft het ook voor het oudere kind uitdagend op de BSO. De BSO is zo ingericht, dat er aandacht besteed is aan de verschillende leeftijdscategorieën. En daarom bieden wij 8 PLUS  BSO op de Watervilla aan.

Wij halen kinderen van alle scholen in Steenwijkerland.

8 PLUS BSO

Kinderen die ouder zijn hebben meer behoefte aan een eigen plek.  Hun wensen veranderen, omdat hun wereld steeds groter wordt. Op de BSO Watervilla spelen wij daar graag op in door de omgeving aan te passen aan wat een kind nodig heeft en inspirerend vindt.
8 PLUS krijgt op de Watervilla extra de ruimte. We geven ze meer zelfstandigheid en bieden ze uitdagende activiteiten, zodat ze zich lekker kunnen uitleven.
8 PLUS heeft een eigen ruimte die afgestemd is op hun leeftijd.
Na schooltijd kunnen ze kiezen uit een, op leeftijd afgestemd, aanbod aan activiteiten. Deze kunnen variëren van multimedia, bouwen en techniek tot tekenen, schilderen. Maar ook dansen, lezen en gezelschapsspelletjes zijn activiteiten waar kinderen energie van krijgen.
Naast activiteiten bedenken en uitvoeren is er ook aandacht voor het maken en of leren van meegebracht huiswerk.

Documentatie

Op het kinderdagverblijf wordt veel aandacht besteed aan het documenteren van alle belevenissen en ontwikkelingen van uw kind. Dit wordt zowel schriftelijk vastgelegd, door middel van het schriftje als via fotomateriaal. Het begeleidingsniveau VVE speelt hier ook een belangrijke rol in.

Thema’s

Op onze kinderdagverblijven werken wij met het begeleidingsniveau VVE ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ vanuit de Piramide methode. De Piramide methode geeft nul tot zeven jarigen de kans om zich optimaal te ontwikkelen en een betere startpositie in het basisonderwijs te geven door vroegtijdige taalachterstanden te signaleren en te behandelen.
Piramide biedt kinderen een sterke pedagogische basis en een krachtige leeromgeving. In een veilige omgeving worden kinderen uitgedaagd om te spelen en te leren. Al spelend en lerend verkennen de kinderen een thema en krijgen ze grip op de wereld om hen heen. Zo wordt een stevige basis gelegd waarvan de kinderen de vruchten plukken in het vervolgonderwijs. Het programma beschikt over een rijk taalaanbod, waarin de Taallijn VVE verweven is. De piramide methode werkt met projecten, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, zo hebben ze een bepaalde opbouw: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Bij elk project richten wij een thematafel in. Met de methode Piramide willen we op de locatie de Regenboogvilla de pedagogische kwaliteit verbeteren. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan Vader- en Moederdag, Dierendag, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen etc.

Locatie Watervilla (0-12 jaar)

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang te Steenwijk
De Vesting 1
8332 GL Steenwijk
Telefoonnummer van de locatie: 0521-850950
Lrk-nummer KDV: 115154991
Lrk-nummer BSO: 156735520