Veiligheid/gezondheid


Met de invoering van de Wet Kinderopvang is de kinderopvang zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Jaarlijks dient er een Risico Inventarisatie uitgevoerd te worden op de locaties m.b.t. veiligheid en gezondheid.
Bij een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt onderzocht welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt. Maar ook welke voorzorgsmaatregelen er getroffen worden om schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen.
Deze RI geeft inzicht in het veiligheid- en gezondheidsbeleid aan de hand van een verslag.

Een veilige omgeving is van groot belang. Niet alle veiligheidsrisico’s kunnen worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden gereduceerd en de kans op ernstig letsel voorkomen worden.

De methode veiligheid- en gezondheidsmanagement is ontwikkeld in samenwerking met GGD en het ministerie van SZW.
Met deze methode wordt de veiligheid in kaart gebracht en welke maatregelen er genomen moeten worden om de veiligheid te waarborgen.
De methode bestaat uit een aantal stappen: de inventarisatie, de registratie, het opstellen van huisregels, het maken en uitvoeren van een actieplan, het opstellen en oefenen van een ontruimingsoefening en EHBO en het maken van een verslag.

De toezicht en handhaving gebeurt door de GGD.

De Risico Inventarisatie ligt ter inzage op de locaties.