Vraag en antwoord


Hier vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen m.b.t. kinderdagopvang bij Speel@Home te Steenwijkerland. Indien uw vraag/antwoord er niet tussen staat, neem dan contact met ons op: info@speelathome.nl.

 

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen en wat kost het?

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. U hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag iedere maand vanzelf.
Uw kinderopvangtoeslag vraagt u aan met Mijn toeslagen. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u toeslag mis.

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan de Belastingdienst doorgeven.

De kosten van de kinderopvang zijn afhankelijk van een aantal factoren;

  • inkomen
  • aantal kinderen
  • soort opvang
  • aantal uren opvang
  • prijs per uur

Op grond van het verzamelinkomen draagt de belastingdienst bij aan de kosten van de opvang, zie link: kinderopvangtoeslag. Hier kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt.

Wat is een LRK-nummer?

In het LRK staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders, en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening die in het LRK staan. De Belastingdienst controleert dit.
Klik hier voor de lrk nummers van uw locatie.

Hoe gaan de betalingen in zijn werk?

De factuur, die u halverwege van de maand ontvangt, dient te worden voldaan door middel van vooruitbetaling.
De afnemer dient de betaling over te maken via automatische incasso. Het machtigingsformulier hiervoor wordt meegezonden met het contract.

Hoe kan ik de opvang (gedeeltelijk) beëindigen?

Speel@Home Kinderopvang hanteert een opzegtermijn van 1 maand, waarbij u op de 1e of 16e van de maand de opvang kunt beëindigen. Dit geldt zowel voor een gedeeltelijke als voor een gehele opzegging. U kunt een mail sturen naar info@speelathome.nl om op te zeggen. Vermeld a.u.b. de naam en geboortedatum van uw kind, de locatie waar uw kind geplaatst is, de dagen die u wilt opzeggen en de datum waarop de opvang moet stoppen. Ook stellen wij het op prijs als u de reden van opzegging vermeldt.

Ik stop met werken/Ik raak mijn baan kwijt. Hoe lang krijg ik dan nog kinderopvangtoeslag?

Na uw laatste werkdag heeft u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag, zie link: belastingdienst.

Ik werk in ploegendienst/met wisselende diensten en ik heb kinderopvang nodig. Wat is dan de beste oplossing?

Speel@Home Kinderopvang biedt de mogelijkheid flexibele opvang af te nemen op alle locaties te Steenwijkerland. U neemt dan minimaal één dagdeel per week af. Het dagdeel kunt u flexibel inzetten. Neem hierover contact op met: info@speelathome.nl.

Ik heb het contract al getekend en teruggestuurd, maar nu wil mijn moeder toch oppassen. Kunnen we het alsnog annuleren?

U kunt de opvang opzeggen en dit per e-mail kenbaar maken via info@speelathome.nl. Wij hanteren een minimale afname van een maand, dus die zult u moeten betalen.

Ik heb al een kind op het kinderdagverblijf van Kinderopvang Speel@Home. Is er voor mijn tweede kind dat binnenkort geboren wordt automatisch plaats?

Het is belangrijk om zodra u weet dat u zwanger bent uw wensen voor kinderopvang en het vermoedelijke tijdstip van de gewenste datum door te geven via info@speelathome.nl. Onze medewerkers zullen altijd hun uiterste best doen ook voor uw tweede en/of volgend kind een plaats te realiseren op de door u gewenste dagen. Garanderen kunnen we dat echter niet. De mogelijkheden hangen af van het aantal kinderen dat op de wachtlijst staat, het aantal groepen op het kinderdagverblijf, de dagen die u af wilt nemen en de (leeftijd)samenstelling van de groep.

Wat moet ik meenemen wanneer mijn kind naar de opvang gaat?

Bij Speel@Home Kinderopvang zijn de volgende producten en diensten inclusief: luiers en luierdoekjes, flesvoeding, flesjes, fruit, broodmaaltijd, drinken, slaapzak, etc.
U hoeft alleen de persoonlijke spulletjes als speentje, knuffeltje en verschoonkleding mee te nemen voor uw kind.
Indien uw kind in verband met allergieën niet de reguliere voeding en/of het drinken mag nuttigen, vragen wij u dit zelf mee te brengen.

Kan ik een dag ruilen?

Er zijn mogelijkheden om een dagdeel of een dag te ruilen binnen hetzelfde jaar bij Speel@Home.
Het is afhankelijk van de ruimte in de groep en de aanwezige pedagogisch medewerkers of dit mogelijk is.
Ruilingen zijn aan te vragen bij de pedagogisch medewerkers van de locatie. Aan een ruiling zijn geen extra kosten verbonden.

Ik heb een dag extra opvang nodig?

Er zijn ook mogelijkheden extra dagdelen of dagen opvang in te kopen bij Speel@Home. Het is afhankelijk van de ruimte in de groep en de aanwezige pedagogisch medewerkers of dit mogelijk is. Extra opvang is aan te vragen bij de pedagogisch medewerkers van de locatie. Ook voor extra opvang kan via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aangevraagd worden.

Indien mijn kind ziek is en niet naar de opvang kan komen, wordt deze gemiste dag dan automatisch in mindering gebracht op de factuur?

Nee, de uren (en dus ook de kosten) zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. Het is echter wel mogelijk om die gemiste dag in te halen. Dit gaat middels een ruiling bij de locatie. Hier kunnen géén rechten aan ontleend worden.

Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?

Als de kinderopvang beëindigd wordt op de datum die vermeld staat in de overeenkomst, hoeven ouders geen opzegtermijn in acht te nemen. De overeenkomst loopt namelijk automatisch af bij Speel@Home.

Mijn kind wordt 4 jaar en gaat binnenkort naar school. Gaat hij/zij dan automatisch over van KDV naar BSO?

Er is géén automatische doorstroming van kinderdagverblijf naar BSO. De BSO-locatie is namelijk afhankelijk van de gekozen school in Steenwijkerland. Het kind moet altijd apart ingeschreven worden voor buitenschoolse opvang. Kinderen die al gebruik maken van de kinderopvang bij Speel@Home krijgen voorrang op nieuwe klanten bij plaatsing in een BSO.

Hoe is het vervoer voor de buitenschoolse opvang geregeld?

Voor de basisscholen die op loopafstand van de buitenschoolse opvang liggen, komen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend van school halen. Voor de basisscholen die verder verwijderd liggen van de bso, zet Speel@Home Kinderopvang eigen vervoer in.