Hoe is het vervoer voor de buitenschoolse opvang geregeld?


Voor de basisscholen die op loopafstand van de buitenschoolse opvang liggen, komen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend van school halen. Voor de basisscholen die verder verwijderd liggen van de bso, zet Speel@Home Kinderopvang eigen vervoer in.