Indien mijn kind ziek is en niet naar de opvang kan komen, wordt deze gemiste dag dan automatisch in mindering gebracht op de factuur?


Nee, de uren (en dus ook de kosten) zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. Het is echter wel mogelijk om die gemiste dag in te halen. Dit gaat middels een ruiling bij de locatie. Hier kunnen géén rechten aan ontleend worden.