Over ons


Kinderopvang Speel@Home

Wij willen een verlengstuk zijn van de belangrijkste leefomgeving van uw kind, namelijk thuis.

Een omgeving waar kinderen zich in de eerste plaats veilig moeten voelen, zowel bij de pedagogische medewerker, als op de groep zelf. Daarnaast willen we een omgeving zijn die is afgestemd op de ontwikkeling van het kind.

Vertrouwde relaties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zijn het hart van ons pedagogisch handelen, het is de basis van emotionele veiligheid.

Uw kind krijgt naast veiligheid ook alle gelegenheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en op te groeien tot een individu dat zelfstandig kan functioneren. Hierbij vinden wij het belangrijk goed naar het unieke kind zelf te kijken en te zien wat het nodig is.
Elk mens/kind is immers anders.