Hoe gaan de betalingen in zijn werk?


De factuur, die u halverwege van de maand ontvangt, dient te worden voldaan door middel van vooruitbetaling.
De afnemer dient de betaling over te maken via automatische incasso. Het machtigingsformulier hiervoor wordt meegezonden met het contract.