Hoe kan ik de opvang (gedeeltelijk) beëindigen?


Speel@Home Kinderopvang hanteert een opzegtermijn van 1 maand, waarbij u op de 1e of 16e van de maand de opvang kunt beëindigen. Dit geldt zowel voor een gedeeltelijke als voor een gehele opzegging. U kunt een mail sturen naar info@speelathome.nl om op te zeggen. Vermeld a.u.b. de naam en geboortedatum van uw kind, de locatie waar uw kind geplaatst is, de dagen die u wilt opzeggen en de datum waarop de opvang moet stoppen. Ook stellen wij het op prijs als u de reden van opzegging vermeldt.